Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Tomáš Garrigue Masaryk z pohledu psychologie osobnosti
Téma: Temperamentově-charakterové rysy. Pro toto téma je příznačné, že je v něm použito údajového materiálu z toho druhu osobních dokumentů, který byl shora označen jako informace. Jinak řečeno, byl získán z textů různých autorů, kteří Masaryka znali, případně se s ním setkali, a psali o něm „ve třetí osobě“. Stávalo se, že při snaze vystihnout blíže jeho osobnost mu přičítali různé „povahové“ vlastnosti. Někdy šlo o vlastnosti rázu temperamentového, někdy charakterového, nejednou obojího.
(Přetištěno z monografie Tomáš Garrigue Masaryk z pohledu psychologie osobnosti. Text vychází k 10. výročí úmrtí autorky.).
Klíčová slova:
Olga Kolaříková (2015). Tomáš Garrigue Masaryk z pohledu psychologie osobnosti. Československá psychologie, 59(6), 490-506.

Abstract not available.
Keywords: