Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Vztah mezi dětským temperamentem, styly rodinné výchovy a odolností v dospělém věku
Cílem studie bylo nalézt u účastníků dlouhodobé longitudinální studie vztah mezi (1) temperamentem v raném věku a resiliencí v dospělosti a (2) mezi styly rodinné výchovy (tak jak jsou vnímány v dospělosti) a resiliencí v dospělém věku. Studie pracovala s daty pořízenými v rámci longitudinálních studií realizovaných v Brně (n = 76) a v Praze (n = 56). Jako míra resilience byl použit smysl pro koherenci (SOC). Dětský temperament byl posouzen ve věku 12–30 měsíců prostřednictvím testu Brunet-Lézinové. Styly rodinné výchovy byly zjišťovány Škálou interakce mezi rodiči a dítětem, jež postihuje čtyři styly rodinné výchovy (rodičovský zájem, rodičovskou vřelost, rodičovský dohled a inkonzistenci výchovy). Výsledky ukázaly pozitivní vztah mezi aktivním (disinhibovaným) temperamentem ve věku 12–30 měsíců a resiliencí v dospělosti. Inkonzistentní rodičovský styl je v negativním vztahu se subškálou zvladatelnosti a celkovým skórem smyslu pro koherenci. Rodičovský dohled je v negativním vztahu se zvladatelností. Rodičovský zájem je v pozitivním vztahu se srozumitelností, zvladatelností a celkovým skórem SOC. Rodičovská vřelost je v pozitivním vztahu se srozumitelností, zvladatelností a celkovým skórem SOC. Omezením studie je nemožnost potvrdit příčinné vztahy mezi rodičovskými styly a resiliencí, protože posouzení rodičovských stylů bylo od participantů získáno v jejich dospělém věku. (Článek je v anglickém jazyce).
Klíčová slova: adult resilience, early temperament, parenting style, demandingness, responsiveness
Iva Šolcová, Marek Blatný, Martin Jelínek, Vladimír Kebza (2016). Vztah mezi dětským temperamentem, styly rodinné výchovy a odolností v dospělém věku. Československá psychologie, 60(1), 61-70.

Relation of toddler temperament and perceived parenting styles to adult resilience
Objectives. The present longitudinal study aims to find the links between (1) toddler temperament and adult resilience, and (2) recollections about parental styles and adult resilience among participants of longitudinal study. Sample and setting. The data from longitudinal project “Mental development of school children from various social environments” conducted in Brno (since 1961) and in Prague (since 1956) were employed in the study (N=76 and N=86, respectively). Resilience was indexed here as Sense of Coherence (SOC). The toddler temperament was assessed using Brunet–Lézin test. Recollected interactions between parents and children (parenting styles) were measured using the Parent–Child Interactions Scale, The Social and Health Assessment (SAHA) questionnaire, with four aspects of parenting determined (parental involvement, parental warmth, parental control, and inconsistency of parenting). Statistical analysis. The correlational analysis and regression analysis were used in the study. Results. A positive relation between active/disinhibited temperament at 12-30 months of age and adult resilience has been found. Parenting style perceived as “inconsistent” relates negatively to manageability scale and total score of Sense of Coherence. Parenting style “controlling” relates negatively to manageability of SOC. Perceived “involved“ parenting relates positively to comprehensibility, manageability and total score of SOC. Perceived “warmth“ parenting relates positively to comprehensibility, manageability and total score of SOC. Study limitations. The study is unable to find actual cause-and-effect links between actions of parents and adult resilience, as it worked only with recollection of parenting styles.
Keywords: adult resilience, early temperament, parenting style, demandingness, responsiveness