Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z klinické praxe
Souvisí poruchy příjmu potravy s poruchami autistického spektra?
Poruchy příjmu potravy se vyskytují u poruch autistického spektra často a představují obtíže v diagnostice i terapii. Je pravděpodobné, že autistické rysy jsou rizikovým faktorem pro výskyt poruchy příjmu potravy. Zejména v souvislosti s Aspergerovým syndromem je uváděn častý výskyt mentální anorexie. Komorbidita poruchy autistického spektra a mentální anorexie je spojená s horší prognózou. Autoři předkládají kazuistický příklad dokládající uvedenou problematiku.
Klíčová slova: poruchy příjmu potravy, poruchy autistického spektra, Aspergerův syndrom, diagnostika, terapie
Jana Kocourková, Iva Dudová, Jiří Koutek (2016). Souvisí poruchy příjmu potravy s poruchami autistického spektra?. Československá psychologie, 60(1), 88-93.

Are eating disorders connected to disorders of autistic spectrum?
Eating disorders frequently occur in conjunction with autism spectrum disorders posing difficulties in both diagnostics and therapy. It is probable that traits of autism are risk factor for developing eating disorders. The comorbidity of anorexia nervosa and Asperger syndrome is a significant clinical complication and has been associated with a poorer prognosis. Authors are presenting the case study documenting this comorbidity.
Keywords: eating disorders, autism spectrum disorders, Asperger syndrome, diagnostics, therapy