Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Validita v kvalitativním psychologickém výzkumu
Kvalitativní výzkum je charakterizován nenumerickým přístupem k datům. Důraz klade na interpretaci a reflexi významu, kontext a roli výzkumníka. Autoři popisují obecné znaky validity v kvalitativním výzkumu a diskutují tři přístupy k validitě: umírněné odmítnutí principu validity, radikální odmítnutí principu validity a redefinici validity v kvalitativním výzkumu. Protože konstituování kvalitativní psychologie jako vědy závisí na spolehlivosti jejích zjištění, vývoj konceptualizace validity může ovlivnit vývoj kvalitativní psychologie jako celku.
Klíčová slova: validita, kvalitativní výzkum, kvalitativní psychologie
Čermák, Ivo - Štěpaníková, Irena (1997). Validita v kvalitativním psychologickém výzkumu. Československá psychologie, 41(6), 503-512.

Abstract not available.
Keywords: validity, qualitative research, qualitative psychology