Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Psychologické aspekty reintegrace a resocializace pachatelů do společnosti
Článek shrnuje českou a zahraniční literaturu týkající se reintegrace a resocializace pachatelů do společnosti. Článek se zaměřil na definování resocializace a na faktory, jež jsou v literatuře zmiňovány.
Klíčová slova: reintegrace, resocializace, pachatelé trestné činnosti, probace
Sylva Koubalíková, Monika Novotná, Michaela Borovanská, Veronika A. Polišenská, Tereza Bláhová (2016). Psychologické aspekty reintegrace a resocializace pachatelů do společnosti. Československá psychologie, 60(4), 400-.

Psychological aspects of reintegration and resocialization of perpetrators into society
In this article, factors concerning reintegration and resocialization of offenders into society are summarized. The article defines socialization and resocialization and further concentrates on studies, which define different clasifications of risk and protective factors of reintegration. In the end, the article concentrates on different concepts pertaining to reintegration and resocialization.
Keywords: key words: reintegration, resocialization, offender, probation