Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Narativní tónina v psychoterapii: od psychologické k post-psychologické perspektivě
Studie se zabývá metaforou příběhu a vyprávění v psychologii a psychoterapii. Detailně popsány a rozlišeny jsou dvě hlavní manifestace narativní metafory v současné psychoterapii: a) tzv. psychologické pojetí narativní metafory v psychoterapii; b) tzv. post-psychologické pojetí narativní metafory v psychoterapii. Kriticky jsou nahlédnuty přínosy a problematické aspekty post-psychologického pojetí včetně tzv. narativní terapie inspirované teorií sociálního konstrukcionismu. V závěru studie je popsán integrativní potenciál narativního konceptu.
Klíčová slova: příběh, vyprávění, psychologie, psychoterapie, narativní terapie
David Skorunka (2016). Narativní tónina v psychoterapii: od psychologické k post-psychologické perspektivě. Československá psychologie, 60(5), 482-499.

Narrative key in psychotherapy: from psychological towards post-psychological perspective
The review study focuses on metaphors of storytelling and narrative in contemporary psychotherapy. Two main manifestations of this metaphor in both psychotherapy theory and practice are introduced: a) narrative-informed psychotherapy embedded in psychological knowledge with emphasise on an individual Self, b) narrative-informed psychotherapy and narrative therapy embedded in postmodern philosophy and theory of social construction with emphasis on relationship between an individual and culture. Basic assumptions of so called psychological and post-psychological perspectives with regard to narrative in psychotherapy are described in detail. The post-psychological perspective including its clinical, and highly popular example – narrative therapy – is commented from a critical standpoint. In conclusion, the integrative potential of narrative concept in psychotherapy is critically commented on.
Keywords: story, narrative, psychology, psychotherapy, narrative therapy