Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Sebaregulácia a dodržiavanie zdravotných odporúčaní
Text prináša prehľad vybraných modelov sebaregulácie, ktoré môžu napomôcť porozumieť psychologickému pozadiu dodržiavania zdravotných odporúčaní. Tým presunúť zodpovednosť za zdravie zo strany zdravotníkov na pacienta. Približuje Silový model sebaregulácie, ktorý hovorí o možnosti vyčerpania úsilia na strane jedinca, ale aj jeho obnove. Zaoberá sa tiež otázkou sebaúčinnosti, spolu s v psychológii zdravia novými konceptmi sebaznevýhodňovania a sebaoprávňovania. V závere predstavuje adaptívnu možnosť zrieknutia sa alebo predefinovania cieľa v dôsledku zdravotných komplikácií.
Klíčová slova: sebaregulácia, adherencia, zdravotné odporúčania
Monika Hricová (2016). Sebaregulácia a dodržiavanie zdravotných odporúčaní. Československá psychologie, 60(5), 500-509.

Self-regulation and adherence to health recommendations
The article provides an overview of models of self-regulation that can help to understand the psychological background of compliance with health and medical recommendations. The text deals with ego depletion theory and limited willpower energy, self-efficacy or self-determination theory. It introduces new concepts in health psychology such as self-licensing, and selfhandicapping. In addition, the article addresses goal disengagement and goal reengagement as adaptive self-regulation of unattainable goals.
Keywords: self-regulation, adherence, health recommendation