Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Lékařské vyhoření: kvalitativní studie
Kvalitativní studie předkládá analýzu 43 osobních vyjádření k syndromu vyhoření v lékařských profesích. Příběhy byly získány v rámci národní studie Stres, deprese a syndrom vyhoření u českých lékařů, kterou realizovala 1. lékařská fakulta UK ve spolupráci s Českou lékařskou komorou. Analýza textů ukázala, že lékaři a lékařky, kteří se cítili výzvou k sepsání vlastního příběhu osloveni, prožívají především negativní pocity spojené se svým povoláním. Zdroje jejich vyčerpání a nespokojenosti tkví dominantně v podmínkách, za kterých své povolání vykonávají; méně často je identifikují ve svém vnitřním postoji. Nicméně mezi efektivními strategiemi, které lékaři a lékařky volí, aby se vyrovnali s profesní zátěží, naopak dominují ty, které se týkají vnitřního nastavení a osobního postoje k náročným pracovním okolnostem. Jedná se o strategie, které vycházejí z daného lékaře či lékařky coby aktéra svého profesního (a osobního) života. Mezi strategiemi s nízkou efektivitou se naopak vyskytují rezignace či odchod, které aktérství využívají pouze k omezení expozice zátěžovým situacím.
Klíčová slova: stres, syndrom vyhoření, lékařská profese, zdravotnictví
Irena Smetáčková, Veronika Francová, Jiří Raboch, Radek Ptáček (2016). Lékařské vyhoření: kvalitativní studie. Československá psychologie, 60(5), 510-524.

Medical burnout: qualitative study
Objectives. Healthcare professionals are at risk when it comes to burnout – a stress-induced occupational syndrome. The study focuses on incidence of burnout among healthcare professionals and their coping strategies.
Sample and setting. The qualitative part presents an analysis of 43 autobiographical stories involving burnout. They were collected as a part of a national study of stress, depression and burnout in the medical profession which was commissioned by The First Faculty of Medicine of Charles University in cooperation with the Czech Medical Association.
Analysis. The qualitative thematic analysis was used.
Results. Physicians who participated in the study had experienced mostly negative emotions. Their exhaustion and discontent resulted mostly from work conditions and, in some cases, from personal attitudes. An active approach to one’s professional and private life turned out to be a successful coping strategy. Mere reduction of a number of stressful situations without solving them proved unsuccessful. The study shows that reflection and active approach are important both for reducing, as well as for preventing burnout. Further research could identify other coping and preventive strategies.
Keywords: stress, burnout, medical profession, healthcare