Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z klinické praxe
Neuropsychologická diagnostika kognitivního deficitu ve stáří
V souvislosti se stárnutím populace a častějším výskytem neurodegenerativních onemocnění projevujících se kognitivními poruchami nabývá na významu i standardní neuropsychologické vyšetření. V posledních deseti letech došlo ke změně pohledu na funkci i podobu neuropsychologického vyšetření v diagnostickém procesu a do klinické praxe se dostávají doporučení z výzkumné oblasti. Největší pozornost se věnuje diagnostice kognitivních poruch, které mohou signalizovat rozvoj neurodegenerativních onemocnění. Nejrozšířenějším neurodegenerativním onemocněním je Alzheimerova nemoc, která prošla revizí diagnostických kritérií, kde hraje neuropsychologická diagnostika jednu ze zásadních rolí v celém diagnostickém procesu. V článku autoři shrnují základní neuropsychologické postupy vyšetření kognitivních poruch, jak jsou formulovány pro klinickou praxi i v diagnostických kritériích. Soustřeďují se na úlohu neuropsychologického vyšetření v preklinickém stádiu neurodegenerativních onemocnění, ve stadiu mírné kognitivní poruchy a ve stadiu demence. Uvádějí doporučené postupy pro tvorbu neuropsychologické baterie a doporučují českou verzi neuropsychologické baterie pro diagnostiku mírné kognitivní poruchy na základě dlouholetých výzkumných i klinických poznatků.
Klíčová slova: neuropsychologická baterie, mírná kognitivní porucha, demence, stáří
Tomáš Nikolai, Hana Štěpánková, Martin Vyhnálek, Milan Kopeček (2016). Neuropsychologická diagnostika kognitivního deficitu ve stáří. Československá psychologie, 60(5), 525-541.

Neuropsychological assessment of cognitive deficit in old age
Due to population aging and higher prevalence of neurodegeneration-related cognitive impairment, standard neuropsychological assessment procedures are gaining importance. Over the last ten years, a view upon the function and design of neuropsychological assessment in the process of diagnosis has changed, and research recommendations have been implemented in clinical practice. The main focus is aimed at identification of cognitive decline that may predict development of neurodegenerative diseases, among which the most common is Alzheimer,s disease. Its diagnostic criteria has been revised, and neuropsychological assessment is now playing a key role in the diagnostic process. The study offers an overview of standard neuropsychological procedures in the assessment of cognitive functions defined for clinical practice and in diagnostic criteria of neurodegenerative diseases in pre-clinic stage, in mild cognitive impairment and dementia. The article provides guidelines and recommendations based on research findings and clinical knowledge.
Keywords: neuropsychological assessment, mild cognitive impairment, dementia, aging