Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Diskuse
Odpověď na článek „Test kresby ľudskej postavy, typológia kresby ako možná interpretačná paradigma
Rudolf Fábry (2015) ve svém příspěvku prezentuje interpretační možnosti testu kresby lidské postavy. Ačkoliv autor správně potvrzuje dřívější spíše skeptické názory na použití testu, naznačuje zároveň efektivitu tzv. „globálního přístupu“ při interpretaci kreseb. Bez přihlédnutí k teoretickému zakotvení testu kresby postavy byla provedena reanalýza původních výsledků. Přestože na základě výsledků nelze popřít, že některé aspekty kresby mohou souviset s psychickými charakteristikami respondentů, Fábryho studie obsahuje určité metodologické a statistické nedostatky, které její závěry zpochybňují. Pozorované vztahy jsou navíc příliš slabé na to, aby postup bylo možné použít pro jakoukoliv individuální diagnostiku.
Klíčová slova: test kresby lidské postavy, validita testu, psychologická diagnostika
Hynek Cígler (2017). Odpověď na článek „Test kresby ľudskej postavy, typológia kresby ako možná interpretačná paradigma. Československá psychologie, 61(2), 198-205.

Response to the paper ”Test of human figure drawing, drawing typology as possible interpretation paradigm“
Rudolf Fábry (2015) presented interpretation possibilities of the Test of human figure drawing. Although the author correctly confirmed former skeptical verdicts about validity of this test, he simultaneously suggested the effectivity of so called ˮglobal approachˮ in drawings interpretation. Without taking into account the theoretical background the original results were reanalyzed. Despite it is not posible to deny that some aspects of drawing may be related to the psychical characteristics of people, Fábry,s study contained some methodological and statistical flaws that challenged its results. Observed relations were also too weak and do not enable any individual assessment.
Keywords: figure drawing test, validity of drawing test, psychological diagnostics