Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Faktorová analýza vyššího řádu v HSPQ u české mládeže
V rámci probíhajícího šíře založeného výzkumu rodičovských stylů výchovy v rodině a utváření osobnostních rysů u české mládeže byly měřeny a interkorelovány primární faktory HSPQ - Dotazníku pro mládež Cattellových - ve vzorcích 717 chlapců a 688 dívek. Nato byla provedena faktorová analýza druhého řádu, jež přinesla tři jasně definované širší faktory v chlapeckém i v dívčím souboru. Ty značnou měrou odpovídají výsledkům první české faktorové analýzy provedené Balcarem před dvěma desetiletími a s některými obměnami i původní analýze Cattellových zveřejněné v roce 1969. Přitom však byly zjištěny některé rozdíly faktorových zátěží mezi českými chlapci a dívkami i mezi českými a americkými dospívajícími. To nabízí zajímavé náměty k dalšímu výzkumu osobnostních rozdílů mezi pohlavími a mezi kulturními prostředími u dospívající mládeže.
Klíčová slova: česká mládež, faktorová analýza, HSPQ, osobnostní vlastnosti
Balcar, Karel - Boschek, Petr - Čáp, Jan (1998). Faktorová analýza vyššího řádu v HSPQ u české mládeže. Československá psychologie, 42(1), 1-7.

Abstract not available.
Keywords: Czech youth, factor analysis, HSPQ, personality traits