Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Účinnost psychoterapeutických postupů u pacientů s medicínsky nevysvětlenými tělesnými symptomy: shrnutí metaanalýz a přehledových studií
Medicínsky nevysvětlené tělesné příznaky (MUPS) jsou časté v lékařské i psychoterapeutické praxi. Tato studie si klade za cíl odpovědět na otázku, zda a do jaké míry jsou psychoterapeutické metody účinné v jejich léčbě. Vyhledávání přineslo 44 dostupných metaanalýz a přehledových studií. Jejich výsledky jsou syntetizovány samostatně pro kategorii MUPS a somatoformních poruch, (2) fibromyalgie a chronické bolesti, (3) syndromu dráždivého střeva a (4) chronického únavového syndromu. Na jejich základě lze konstatovat, že psychoterapie se jeví jako účinná forma léčby MUPS. V závěru autoři navrhují možné směry dalšího výzkumu.
Klíčová slova: psychosomatika, medicínsky nevysvětlené tělesné příznaky, somatoformní porucha, fibromyalgie, syndrom dráždivého střeva, chronický únavový syndrom, psychoterapie
Tomáš Řiháček, Peter Pavlenko, Helena Franke (2017). Účinnost psychoterapeutických postupů u pacientů s medicínsky nevysvětlenými tělesnými symptomy: shrnutí metaanalýz a přehledových studií. Československá psychologie, 61(4), 350-362.

The effectiveness of psychotherapy interventions in patients with medically unexplained physical symptoms: A summary of meta-analyses and literature reviews
Medically unexplained physical symptoms (MUPS) are frequent in medical, as well as psychotherapeutic practice. This study seeks to answer the question of whether and to what extent psychotherapeutic methods are effective in the treatment of these disorders. Literature search revealed 44 available meta-analyses and reviews. Their results are synthesized separately for (1) MUPS and somatoform disorders, (2) fibromyalgia and chronic pain, (3) irritable bowel syndrome, and (4) chronic fatigue syndrome. It is concluded that psychotherapy is effective in treating psychosomatic disorders. Furthermore, the authors outline possible directions for future research.
Keywords: psychosomatics, medically unexplained physical symptoms, somatoform disorder, fibromyalgia, irritable bowel syndrome, chronic fatigue syndrome, psychotherapy