Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Úvahy
Pracovní gerontologie: obor s budoucností
V příspěvku je představena pracovní gerontologie a její úloha v oblasti pracovních sil vzhledem k jejich stárnutí v ČR a v EU. Autorka uvádí některá opatření, která by měla být v této souvislosti přijata. Článek dokumentuje některé postoje a stereotypy spojené se staršími pracovníky na průzkumu Eurobarometer 2012. Zaměřuje se na koncepci práceschopnosti a roli psychologie v profesní gerontologii.
Klíčová slova: stárnutí populace, starší pracovníci, věk odchodu do důchodu, stereotypy, práceschopnost
Iva Šolcová (2017). Pracovní gerontologie: obor s budoucností. Československá psychologie, 61(4), 396-400.

Occupation gerontology: a discipline for the future
The contribution is devoted to new development of workforce in the CR and EU with the respect to its greying. Some measures that should be taken from the point of occupational gerontology are introduced. The article documents some attitudes and sterotypes associated with older workers by the Eurobarometer survey 2012. It turns attention to the concept of work ability and the role of psychology in occupational gerontology.
Keywords: workforce aging, older worker, retirement age, stereotypes, work ability