Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 2/2015Obsah:
Výzkumné studie
Rozvodové postoje mladých dospělých: souvislost s rodičovským konfliktem, kooperací a vztahem k otci
Young adults, attitudes toward divorce: The relationship with parental conflict, cooperation and father-child relationship
Eliška Horská, Lenka Lacinová
Přehledové studie
Sociálně-psychologické aspekty zdraví a nemoci u žen diagnostikovaných a léčených s karcinomem prsu
Social psychological aspects of health and disease in women with breast cancer
Kristina Březinová, Dana Hamplová, Jitka Buriánková
Transformační vedení: „normativní“ psychologická teorie efektivního vedení lidí
Transformational leadership: ˮNormativeˮ psychological theory of effective leadership
Jakub Procházka, Martin Vaculík
Dítě jako zdroj informací: charakteristiky dětské výpovědi a možnosti jejího využití
Child as an information source: Characteristics of child's testimony and possibilities of its utilization
Xenie Uholyeva
Předběžná sdělení
Vědomé strategie zvládání tinnitu
Conscious strategies of coping with tinnitus
Karolina Veldová, Roman Procházka
Spiritualita a zdraví: ideové podloží pro zkoumání empirických dat
Spirituality and health: ideological background for empirical data study
Ivo Jirásek
Z historie psychologie
History of psychology in Germany

Wolfgang Schönpflug