Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 3/2011Obsah:
Výzkumné studie
Proaktivní zvládání u osob staršího věku: vztah k vybraným kognitivním proměnným
Proactive coping and cognitive performance in elderly
Jiří Lukavský, Iva Šolcová, Marek Preiss
Přehledové studie
Schizofrenie z pohledu psychologie osobních konstruktů: teorie, výzkum, psychoterapie
Schizophrenia from the point of view of psychology of personal constructs: theory, research, psychotherapy
Miroslav Filip
Filozoficko-vedný koncept paradigmy v psychológii
Philosophical and scientific concept of paradigm in psychology
Vladimír Marček, Tomáš Urbánek
Metodické studie
Dotazník stavu a rysu deprese – česká verze
State-Trait Depression Inventory – Czech version
Petr Knotek
Předběžná sdělení
Posttraumatický rozvoj u vojáků AČR po návratu ze zahraniční mise
Post-traumatic growth in soldiers of the Army of the Czech Republic after return from foreign mission
J. Krutiš, Jan Mareš, Stanislav Ježek
Z klinické praxe
Poruchy funkcií, depresia a kvalita života u pacientiek s karcinómom prsníka
Defects in functions, depression, and quality of life in patients with breast cancer
Anna Kubincová, Peter Takáč, Martina Chylová, Miroslav Skorodenský, Viktória Hézselyová, Ľubomír Legáth