Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 2/2014Obsah:
Výzkumné studie
Posouzení interpersonální decentrace metodou tematického apercepčního testu u hospitalizovaných osob se schizofrenií
Interpersonal decentering levels in inpatients with schizophrenia as measured by the Thematic Apperception Test
Martin Lečbych, Kristýna Hosáková
Přehledové studie
Filosofická a psychologická východiska studia morálního usuzování
Philosophical and psychological starting points of the study in moral judgment
David Krámský, Marek Preiss
Religiozita, spiritualita a zdraví
Religiosity, spirituality and health
Renata Hacklová, Vladimír Kebza
Emoční komplexita
Emotional complexity
Kristína Czekóová, Zuzana Pokorná, Tomáš Urbánek
Metodické studie
Dotazník konfliktu svědomí SCQ vnitřní struktura, koreláty a lokální normy
Stress of Conscience Questionnaire SCQ: internal structure, correlates, and local norms
Jiří Kožený, Lýdie Tišanská
Předběžná sdělení
Problematika alexithymie a disociace u závislosti na alkoholu
Alexithymia and dissociation in alcohol addiction
Roman Procházka,Vladimír Řehan, Sandra Donevská
Z klinické praxe
Význam modelu procesu odpustenia ako intervenčnej techniky v poradenstve a psychoterapii
The importance of forgiveness intervention technique in counselling and psychotherapy
Ivana Prešinská
Z historie psychologie
Historie psychologie v České republice
History of Psychology in the Czech Republic
Daniel Heller, Simona Hoskovcová