Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 3/2014Obsah:
Výzkumné studie
Rozdíly v autistických rysech, empatii a systemizaci mezi studenty exaktních věd
Differences in autistic features, empathy and systemizing between the exact sciences and humanities students
Daniel Dostál, Alena Plháková, Tereza Záškodná
Longitudinální studie hodnocení schopností spojených se školním výkonem u žáků s dyslexií a bez dyslexie jejich učiteli
Longitudinal study of evaluation of abilities connected to school achievement in pupils with dyslexia and without dyslexia by their teachers
Šárka Portešová, Ivana Poledňová, Lubomír Kukla, Marie Budíková
Agresivní chování dospívajících: prevalence a analýza vlivu faktorů z oblasti rodiny, vrstevnických vztahů a školy
Aggressive behaviour of adolescents: prevalence and analysis of the role of family, peer and school-related factors
Ladislav Csémy, Tamara Hrachovinová, Petr Čáp, Olga Starostová
Přehledové studie
Coping a rezistencia voči mobbingu v kontexte paradigmatického prístupu
Coping and resistance to mobbing in the context of paradigmatic approach
Mária Vitková, Kateřina Zábrodská
Metodické studie
Dynamické testovanie latentných učebných schopností: modifikácia a overenie odstupňovania poskytovanej spätnej väzby
Dynamic testing of latent learning abilities: modification and verification of grading the provided feedback
Vladimír Čema
Úvahy
Resilience aneb co nás chrání pře zlým osudem

Zdeněk Matějček
Diskuze
Ako (ne)merať gendrovú identitu: kritická analýza používaných metód merania gendrovej identity
How to (not) measure the gender identity : critical an analysis of methods used for measuring the gender identity
Marek Vranka
Z historie psychologie
The relevance of concepts in traditional Polish psychology
The relevance of concepts in traditional Polish psychology
Jerzy Bobryk