Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 4/2014Obsah:
Výzkumné studie
Propoziční hustota ve výpovědích seniorů
Propositional density in senior's responses
Hana Štěpánková, Filip Smolík, Martin Vyhnálek, Tomáš Nikolai, Karolína Horáková, Markéta Niederlová
Sociální opora dětí a adolescentů poléčbě onkologického onemocnění v porovnání s dětmi a adolescenty z běžné populace
Social support of childhood cancer survivors in comparison with children and adolescents from general population
Veronika Koutná, Marek Blatný, Tomáš Kepák, Martin Jelínek, Tereza Blažková
Reziliencia ako črta a výsledok v procese prijímacích pohovorov uchádzačov o štúdium v odbore psychológia
Resilience as the trait and the result in the process of entrance exams of candidates for the study of psychology
Barbora Mesárošová, Michal Hajdúk, Anton Heretik ml.
Přehledové studie
Pozitívne emócie a rozhodovanie
Positive emotions and decision making
Vladimíra Čavojová
Školní šikana v současnosti – její definice a operacionalizace
School bullying today – the definition and the operationalization
Pavlína Janošová, Lenka Kollerová, Kateřina Zábrodská
Předběžná sdělení
Oblasti kvality života zisťované individualizovaným meraním a dotazníkom
Domains of quality of life detected by individualized measurement and by traditional questionnaire
Jozef Džuka
Diskuze
Anti-rómsky bilbord: analýza obrazu a médií
Anti-Roma billboard: Analysis of picture and media
Jana Plichtová, Vlasta Paholíková