Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 5/2014Obsah:
Teoretické studie
Freudova neurofyziologická teorie vědomí
Freud's neurophysiological theory of consciousness
Michal Polák
Výzkumné studie
2X2 achievement goal orientations and self-handicapping
2X2 achievement goal orientations And self-handicapping
Ümran Akin
Vzťah medzi prežívaným stresom a zmysluplnosťou života u mladých a starších dospelých. Osobnostné črty ako moderátory.
Relationship between perceived stress and life meaningfulness. Personality traits as moderators.
Peter Halama, Katarína Kettner, Lenka Lesayová
Jak a kdy žáci omlouvají své špatné chování ve škole : role morálního vyvázání se a neutralizace v kontextu školního podvádění starších žáků.
How and when pupils excuse their bad behavior at school: Role of moral opting out and neutralization in the context of school cheating in older pupils
Jana Vrbová
Přehledové studie
Osobní cíle jako motivační fenomén
Personal goals as motivational phenomenon
Iva Stuchlíková, Yvona Mazehóová
Pozitivní klinická psychologie
Positive clinical psychology
Jiří Mareš, Marek Preiss,David Skorunka