Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 5/2019Obsah:
Teoretické studie
Hravá ritualizace zkušenosti jako ideál ego integrity
Playful ritualization of experience as an ideal of ego integrity
Ondřej Hrabec, Vladimír Chrz, Iva Poláčková Šolcová
Metodické studie
Vnitřní motivace ve sportu měřené pomocí Škály sportovní motivace u českých univerzitních studentů
Intrinsic motivation in sport measured by the Sport Motivation Scale in Czech university students
Ivana Harbichová, Martin Komarc, Lawrence M. Scheier
Přehledové studie
Súčasné výzvy pre psychologické skúmanie dôchodku
The current challenges for psychological retirement research
Viera Bačová
Metakognitivní charakteristika intelektově mimořádně nadaných dětí
Metacognitive characteristics of exceptionally intellectually gifted children
Ondřej Straka, Šárka Portešová
Deprese a kognitivní funkce – současné perspektivy
Cognitive functions in depression – current perspectives
Gabriela Věchetová, Martin Paštrnák, Marcela Ševčíková, Magda Bartošková, Marek Preiss
Sebaoprávňovanie – efekt oprávňovania v kontexte self
Self-licensing – licensing ef fect in the context of self
Radka Čopková
Diskuse
Stereotypy, normy a politická korektnost
Stereotypes, norms, and political correctness
Karel Hnilica