Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 6/2020Obsah:
Výzkumné studie
Porozumenie a metaporozumenie u detí predškolského veku zo sociálno-ekonomicky znevýhodňujúceho prostredia rodiny
Comprehension and metacomprehension in preschoolers from low- and middle-socioeconomic status families
Oľga Zápotočná, Kamila Urban, Marek Urban
Metodické studie
Psychometrické vlastnosti české verze Dotazníku obecné self-efficacy u populace hospitalizovaných pacientů
The psychometric properties of the Czech version of the General Self-Efficacy Scale in hospitalized patients
Lenka Hodačová, Hynek Cígler, Eva Vachková, Jiří Mareš
Hongova škála psychologické reaktance: Faktorová struktura a invariance měření u české verze
Hong psychological reactance scale: factorial structure and measurement invariance of the Czech version
Jolana Stehlíková, Tomáš Řiháček, Eva Kostolanská, Hynek Cígler
Přehledové studie
Súvislosti vzťahu učiteľ–žiak a školského výkonu: perspektívy pripútania a motivácie
Relations between the teacher-student relationship and school achievement: The attachment and motivation perspectives
Martin Brestovanský
Riziko dehumanizácie u ľudí žijúcich s demenciou
The risk of dehumanization of people living with dementia
Annamária Antalová, Zuzana Kaššaiová, Jana Plichtová
Úzkost a hněv v politické psychologii
Anxiety and anger in political psychology
Michal Mužík
Úvahy
Krize středního věku?
Midlife crisis?
Iva Šolcová