Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 1/2010Obsah:
Výzkumné studie
Syndrom vyhoření, vybrané psychologické proměnné a rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění

Vladimír Kebza, Iva Šolcová
Percepce příčin agresivního jednání v domovech pro osoby s mentálním postižením

Gabriela Brožová, Jan Vančura
Osobnost jako prediktor osobní pohody v dospělosti

Martina Hřebíčková, Marek Blatný, Martin Jelínek
Existenciálne a spirituálne koreláty mentálneho zdravia u bežnej populácie a psychiatrických pacientov

Peter Halama, Igor Ondrejka, Katarína Žiaková, Ivan Farský
Sebaúcta mužov a žien optikou symbolického interakcionizmu. Jej súvis s rolovými identitami a mobbingom

Jarmila Tomková
Přehledové studie
Resilience dnes: teoretické koncepce, nedostatky a implikace

Jan Sebastian Novotný
Z klinické praxe
Kognitívno-neuropsychologický prístup v diagnostike afázie, alexie a agrafie

Zsolt Cséfalvay, Ingrid Wiedermann, Marta Egryová