Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 1/2013Obsah:
Výzkumné studie
Vztahy mezi osobní resiliencí a externalizováním a internalizováním problémů v adolescenci
The relationships between personal resiliency and externalising and internalising problems in adolescence
Vesna Žunić-Pavlović, Miroslav Pavlović, Marina Kovačević-Lepojević, Nenad Glumbić, Ranko Kovačević
Kvalitatívna analýza výpovedí účastníkov verejných workshopov o prežívaní budovania komunity
Qualitative analysis of statements of participants of public workshops concerning experiencing the community building
Júlia Halamová, Ladislav Timuľák, Lucia Adamovová
Přehledové studie
Historie konceptu narcismu z psychodynamické perspektivy
History of concept of narcissism from psychodynamic perspective
Petra Sélešová, Petr Bob, Ladislav Kukla, Radek Ptáček
Subjektívne hodnotená kvalita života seniorov: kvalitatívne a kvantitatívne postupy jej zisťovania
Subjectively assessed quality of seniors, life: qualitative and quantitative procedures of its detecting
Monika Kačmárová
Metodické studie
Analýza reliability klasifikačních procedur – pravděpodobnostní model chyby v klasifikaci
Analyses of classification procedures reliability – probabilistic model of classification error
Petr Boschek
Předběžná sdělení
Viera v spravodlivý svet a jej ochranná funkcia vo vzťahu k subjektívnej pohode: výskum špecifických kopingových reakcií
Belief in a just world and its protective function in relation to subjective well-being: study of specific coping reactions
Josef Džuka, Claudia Dalbert, Manfred Schmitt
Z klinické praxe
Diagnostika psychosociálního klimatu porodnice – konstrukce a psychometrická evaluace dotazníku KLI-P
Diagnostics of the psychosocial climate in maternity hospitals – development and psychometric evaluation of the KLI-P Questionnaire
Lea Takács, Filip Smolík, Jiřina Sněhotová, Simona Horáková Hoskovcová