Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 5/2013Obsah:
Výzkumné studie
Súkromné a verejné self v kontexte veku, rodu a päťfaktorového modelu osobnosti
Private and public self in context of age, gender and five-factor model of personality
Milica Schraggeová, Gabriela Šeboková
Jsou opravdu Slováci emočnější než Češi? Sonda do emocionality českých a slovenských vysokoškoláků
Are Slovaks really “more emotional” then Czechs? The probe into emotionality of Czech and Slovak undergraduates
Iva Poláčková Šolcová, Peter Tavel, Peter Kolarčik
Přehledové studie
Párová psychoterapia zameraná na emócie
Emotions centered couple psychotherapy
Júlia Halamová
Představení vybraných modelů psychoterapeutické formulace případu
Presentation of selected models of psychotherapeutic case formulation
Michal Čevelíček, Roman Hytych, Jan Roubal
Metodické studie
Adaptácia a orientačné overovanie psychometrických charakteristík Testu životnej orientácie LOT-R
Slovak adaptation of Life orientation test (LOT-R): psychometric characteristics
Miroslava Kövérová, Ján Ferjenčík
Předběžná sdělení
Multidimenzionálny model významných oblastí subjektívne hodnotenej kvality života a jeho empirické overenie – výsledky predvýskumu
A multidimensional model of subjectively assessed quality of life – results of a pre-research
Jozef Džuka
Z klinické praxe
Použití diagnostického interview ADI-R a observační metody ADOS v diagnostice autismu
Use of ADI-R and ADOS in diagnostics of autism
Iva Dudová, Michal Hrdlička
Diskuze
Projektivní forma kresby lidské postavy – domněnky a fakta
Projective drawing the human figure method – myths and facts
Radim Badošek