Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 6/2013Obsah:
Výzkumné studie
Behaviorální, emoční a sociální potíže dyslektických dětí během školní docházky (7–15 let) – longitudinální výzkum
Behavioral, emotional and social difficulties of dyslexic children during school attendance (7–15 years old) – longitudinal research
Lucie Foltová, Šárka Portešová, Lubomír Kukla
Struktura české verze Jeffersonského dotazníku empatie (JSPE-HP)
The structure of the Jefferson Scale of Physician Empathy in Czech physicians
Jiří Kožený, Lýdie Tišanská
Autenticita jako prediktor sociálního bezpečí u tureckých univerzitních studentů
Authenticity as a predictor of social safeness in Turkish university students
Seydi Ahmet Satici, Recep Uysal, Ahmet Akin
Absence symptomů deprese u dětí po léčbě nádorového onemocnění: posttraumatický rozvoj, nebo represivně adaptivní styl?
Absence of depressive symptoms in childhood cancer survivors: Posttraumatic growth or repressive adaptive coping style?
Irena Komárková, Marek Blatný, Martin Jelínek, Tomáš Kepák
Přehledové studie
Schémy na rozhraní kognitívnej, klinickej na pozitívnej psychológie
Schemas on the border between cognitive, clinical and positive psychology
Jana Kordačová
Předběžná sdělení
Morfologická informace a mentální zpracování souvislé řeči v češtině
Morphological information in the mental processing of connected speach in Czech
Pavel Šturm, Jan Volín