Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 1/2014Obsah:
Výzkumné studie
Teorie mysli dětí v předškolním věku: souvislost s institucionální péčí a typem vzdělávání
Theory of mind in children in pre-school age: connection with institutional care and type of education
Kristýna Marsová, Kateřina Mezuláníková, Hana D´Souza, Lenka Lacinová
Analýza faktorů ovlivňujících kolísání rychlosti chůze v městském prostředí s přírodními prvky
Analysis of factors affecting variations in walking speed in urban environment with natural elements
Marek Franěk, Lukáš Režný
Přehledové studie
Aktuální pojetí autonomie v psychologii
Current conceptualizations of autonomy in psychology
Stanislav Ježek
Základní faktory ovlivňující úzkost ze smrti
Basic factors influencing death anxiety
Helena Kisvetrová, Jaroslava Králová
Metodické studie
Potřeba poznávání: Studie psychometrických charakteristik zkrácené české verze Škály potřeby poznávání
Need for cognition: Psychometric properties of the Czech version of the short Need for Cognition Scale
Jan Širůček, Adam Ťápal, Pavla Linhartová
Předběžná sdělení
Osobnosť typu D v populácii slovenských univerzitných študentov: Psychometrické kvality dotazníka DS14
Type D personality in the population of Slovak university students: psychometric qualities of DS14 questionnaire
Róbert Ďurka, Willibald Ruch
Z klinické praxe
Rorschachova metoda při posuzování dopadů psychologického traumatu
Rorschach method in psychological trauma impacts assessment
Martin Lečbych
Z historie
Historická a teoretická východiska psychomotorické terapie
Historical and theoretical starting points of psychomotor therapy
Běla Hátlová, Milena Adámková Ségard, Iva Wedlichová, Tereza Louková, Zdeněk Bašný sen.