Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 6/2014Obsah:
Metodické studie
Psychometric properties of the Edinburgh Handedness Inventory in children
Psychometric properties of the Edinburgh Handedness Inventory in children
Martin Komarc, Ivana Harbichová, Jiří Tichý
Vývoj Olomouckého testu figurální fluence a jeho možnosti při screeningu kognitivních poruch u osob seniorského věku – pilotní studie
Development of Olomouc test of figural fluency and its capabilities in cognitive disorders screening in senior aged persons – pilot study
Martin Lečbych
Předběžná sdělení
When benevolence harms women and favours men: the effects of ambivalent sexism on leadership aspiration
When benevolence harms women and favours men: the effects of ambivalent sexism on leadership aspiration
Chiara Rollero, Angela Fedi
Proces a vybrané výsledky slovenskej adaptácie Delis-Kaplanovej systému exekutívnych funkcií D-KEFS
Process and selected results of Slovak adaptation of Delis-Kaplan system of executive functions D-KEFS
Ján Ferjenčík, Monika Bobáková, Iveta Kovalčíková, Ivan Ropovik, Miriam Slavkovská
Osobnostné faktory a správanie súvisiace so zdravím
Personality factors and health related behavior
Beata Gajdošová
Virtuální realita jako možnost léčby úzkostných poruch
Virtual reality as alternative for anxiety disorders treatment
Jan Šmahaj, Roman Procházka
Diskuze
Validita merania: hľadanie dôvodov absencie konsenzu
Validity of measurement: exploring reasons for the absence of general consensus
Ivan Ropovik