Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 1/2015Obsah:
Teoretické studie
Narativní komplexita
Narrative complexity
Vladimír Chrz, Ivo Čermák
Výzkumné studie
Hollandova typologie profesních zájmů ve vztahu k doménově specifické kreativitě
Holland’s typology of vocational interests in relation to domain-specific creativity
Alena Plháková, Daniel Dostál, Tereza Záškodná
The predictive role of self-compassion on self-handicapping in Turkish university students
The predictive role of self-compassion on self-handicapping in Turkish university students
Ümran Akin, Ahmet Akin
Human and man side by side, woman trapped in a different reality: word associations in Czech
Human and man side by side, woman trapped in a different reality: word associations in Czech
Adriana Wyrobkova, Pascal Gygax, Petr Macek
Přehledové studie
Vtahování dětí do konfliktu mezi rodiči: porovnání a kritické zhodnocení současných koncepcí
Children drawn into the interparental conflict: Critical review and comparation of contemporary conceptions
Olga Trampotová, Lenka Lacinová
Předběžná sdělení
Chronická bolest a strach
Chronic pain and fear
Petr Knotek, Helena Knotková, Jaroslava Raudenská
Autenticita v partnerskom vzťahu mladých dospelých – korelačná štúdia
Authenticity in partnership of young adults – correlation study
Eva Nábělková, Natália Balážová