Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 5/2020Obsah:
Výzkumné studie
Vyčleňování ve školní třídě: pohled učitelů
Exclusion in the classroom: Teachers’ perspectives
Pavlína Janošová, Vladimír Chrz, Lenka Kollerová, Michaela Blažková
Metodické studie
Česká adaptace dotazníku Multidimensional Health Locus of Control Scale: Konfirmační faktorová analýza a invariance měření
Czech adaptation of the Multidimensional Health Locus of Control Scale: Confirmatory factor analysis and measurement invariance
Eva Kostolanská, Tomáš Řiháček, Jolana Stehlíková, Hynek Cígler
Dotazník Sebereflexe (SRIS) a Filadelfská škála všímavosti (PHLMS): Psychometrické charakteristiky českých verzí
Self Reflection and Insight Scale (SRIS), and Philadelphia Mindfulness Scale (PHLMS): Psychometric properties of the Czech versions
Zuzana Havrdová, Filip Děchtěrenko, Iva Šolcová
Psychometric properties of Slovak short and extra-short forms of Big Five Inventory–2 (BFI-2)
Psychometric properties of Slovak short and extra-short forms of Big Five Inventory–2 (BFI-2)
Michal Kohút, Peter Halama, Christopher J. Soto, Oliver P. John
Přehledové studie
Neuropsychiatrické příznaky a kreativita u neurodegenerativních onemocnění
Neuropsychiatric symptoms and creativity in neurodegenerative diseases
Tomáš Nikolai, Martin Kuška, Radek Trnka
Eroze rodného jazyka jako předmět psycholingvistického výzkumu
First language attrition as a topic of psycholinguistic research
Adam Kříž, Jan Chromý
Psychedelika v péči o duševní zdraví
Psychedelics in mental health care
Rita Kočárová, Marek Preiss
Předběžná sdělení
Úroveň sebakritiky a zmeny v obsahoch riadených imaginácií u účastníkov Tréningu zameraného na emócie pre sebasúcit a sebaprotekciu
Level of self-criticism and changes in imagery among participants attending Emotion Focused Training for Self-Compassion and Self-Protection
Jana Koróniová, Júlia Halamová, Nikoleta Taňkošová