Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 2/2010Obsah:
Teoretické studie
Styl kresby pána u dětí mladšího školního věku

Miroslav Klusák, Jan Slavík
Výzkumné studie
Motivy k rodičovství

Hana Konečná, Věduna Bubleová, Vít Janků
Kvalita života českých dětí

Eva Hlaváčková, Lenka Hodačová, Ladislav Csémy, Jindra Šmejkalová, Eva Čermákova
Rozdíly v pěti dimenzích osobnosti a sociální inteligenci mezi studenty exaktních a humanitních věd

Alena Plháková, Eva Reiterová
Proč se politicky (ne)angažovat: obsah a struktura přesvědčení u adolescentu

Jan Šerek, Petr Macek
Přehledové studie
Školní šikana z pohledu morální kognice: přehled vybraných poznatku

Lenka Fráňová
Metodické studie
Užití Mezinárodní edice Woodcockových-Johnsonových Testů kognitivních schopností v České školní diagnostice

Šárka Portešová, Tomáš Urbánek