Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 5/2010Obsah:
Teoretické studie
O smyslu a významu v sémantice jazyka mysli: příspěvek k analýze pojmu obsah mentální reprezentace

Kateřina Fibigerová
Výzkumné studie
Výkonová orientace v akademickém kontextu: test mediačního modelu

Jiří Kožený, Lýdie Tišanská
Faktory prostředí ovlivňující rychlost pohybu chodců v městě

Marek Franěk, Lukáš Ondráček
Přisuzování významu u fobických jedinců

Zuzana Pokorná, Tomáš Urbánek
Modifikácia kvality života pacientov s ICHS v priebehu kardiorehabilitácie HRV biofeedbackom

Monika Guľašová, Miroslav Skorodenský, Peter Takáč
Přehledové studie
Alexithymie a psychosomatická onemocnění

Tomáš Uher, Petr Bob, Radek Ptáček
Metodické studie
Rorschachovská škála orální závislosti ve významu a klinické praxi

Martin Lečbych