Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 5/2011Obsah:
Výzkumné studie
Sociální inteligence a styly osobnosti představitelů exaktních a humanitních věd
Social intelligence and personality styles in representatives of the exact and human sciences
Daniel Dostál, Alena Plháková
Meranie psychoterapeutickej zmeny: porovnanie klasického testového skóre a skóre odvodeného prostredníctvom teórie odpovede na položku
Measurement of psychotherapy change: Comparison of classical test score and IRT based score
Peter Halama, Matúš Bieščad
Aktivace stereotypu posluchače hudebního žánru a mentální výkon
Musical fan’s stereotypes activation and mental performance
Marek Franěk, Roman Mlejnek, Jan Petružálek
Přehledové studie
Longitudinální studium lidského vývoje: historie, výsledky a perspektivy pražské a brněnské studie celoživotního vývoje člověka
Studying human development longitudinaly: History, results, and perspectives of Prague and Brno studies on human life-span development
Marek Blatný, Vladimír Kebza
Konflikty mezi rodiči a děti: současné teorie
Interparental conflicts and children: Contemporary theories
Lenka Lacinová
Metodické studie
Validity of language sample measures taken from structured elicitation procedures in Czech
Validity of language sample measures taken from structured elicitation procedures in Czech
F. Smolík, G. Seidlová Málková
Z klinické praxe
Metodika krátkého intervenčního programu k léčbě závislosti na pervitinu
Brief intervention program for methamphetamine addiction treatment
Roman Procházka, Vladimír Řehan
Diskuze
K problematice výzkumného výběru a testování nulové hypotézy
Problems of research sample and testing the null hypothesis
Roman Cuberek, Karel Frömel