Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 4/2012Obsah:
Výzkumné studie
Diverzita či odlišné chování? Sociální distance od Romů, gayů, lidí s AIDS a dalších menšin
Diversity or behavioral deviance? Social distance from Roma, gays, people with AIDS and other minorities
Martina Klicperová-Baker, Jaroslav Košťál
Epilepsie a psychogenní neepileptické záchvaty (PNES) podle měření úsilí pacienta při neuropsychologickém vyšetření
Epilepsy and psychogenic non-epileptic seizures (PNES) according to patient,s effort measurement during neuropsychological examination
Jan Preiss, Lenka Krámská, Zdeněk Vojtěch
Přehledové studie
Psychické, zdravotní a sociálně-ekonomické důsledky ztráty práce
Mental, health, and social-economic consequences of job loss
Božena Buchtová, Mojmír Snopek
Sémanticko-pragmatický deficit u detí s narušeným vývinom reči
Semantic-pragmatic disorder in children with language impairment
Dana Buntová, Marína Mikulajová
Metodické studie
Česká verze Edinburgh handedness inventory
Czech version of Edinburgh handedness inventory
Martin Komarc, Ivana Harbichová
Předbežná sdělení
Naturalistický prístup v oblasti rozhodovania: modely a stratégie rozhodovania v reálnych situáciách
Naturalistic approach in the area of decision making: Models and strategies of decision making in real-word situations
Ivana Kamhalová
Z klinické praxe
Mírná kognitivní porucha: diagnostická jednotka nebo stadium předcházející demenci?
Mild cognitive impairment: diagnostic unit or stadium preceding dementia?
Tomáš Nikolai, Ondřej Bezdíček, Martin Vyhnálek, Jakub Hort