Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 3/2013Obsah:
Teoretické studie
Lidský potenciál jako psychologický konstrukt
Human potential as psychological construct
Jiří Mudrák, Kateřina Zábrodská
Výzkumné studie
Sourozenci onkologicky nemocných dětí: subjektivně vnímané změny v životě a kvalita jejich života 6 měsíců po stanovení diagnózy nemocnému sourozenci
Siblings of children with cancer: Subjectively percived changes in their lives and quality of life six months after diagnosis
Šárka Kárová, Marek Blatný, Martin Jelínek, Tomáš Kepák, Kristina Tóthová
Přesnost regionálních stereotypů a mechanismy jejich vytváření
Accuracy of regional stereotypes and mechanisms of their formation
Martina Hřebíčková
Odhad empatie českých studentů medicíny: průřezová studie
Assessing empathy among Czech medical students: A cross-sectional study
Jiří Kožený, Lydie Tišanská, Cyril Höschl
Přehledové studie
Rizikové a protektivní faktory v rodině, které predikují užívání alkoholu u dětí a dospívajících
Risk and protective family factors predicting alcohol use among children and adolescents
Lenka Čablová, Michal Miovský
Metodické studie
Reliabilita a validita tradičného a individualizovaného diagnostického nástroja kvality života
Reliability and validity of traditional and individualised diagnostic instrument of quality of life
Jozef Džuka
Z historie psychologie
Alfred Binet „neznámý“ – k dílu Alfreda Bineta v oblasti disociačních jevů
„Unknown“ Alfred Binet – his work in the field of dissociation phenomena
Radek Ptáček