Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 1/2017Obsah:
Metodické studie
Reyova-Osterriethova komplexní figura ve vztahu k rozumovému nadání a úrovni matematických schopností u dětí z třetích až pátých ročníků základních škol
Rey-Osterrieth Complex Figure in relation to intellectual giftedness and level of mathematical abilities in children of the third to fifth grades of elementary school
Veronika Krčová, Šárka Portešová, Hynek Cígler
Přehledové studie
Předpoklady a metody dialogického výzkumu v psychoterapii
Předpoklady a metody dialogického výzkumu v psychoterapii
Petr Doležal, Michal Čevelíček
Současné modely, testy a metodologické aspekty měření impulzivity v psychologii a psychiatrii
Current models, tests and methodological aspects of impulsivity measuring in psychology and psychiatry
Pavla Linhartová, Tomáš Kašpárek
Předběžná sdělení
Zvládání u dětí a dospívajících po léčbě onkologického onemocnění a jeho vztah k výskytu depresivní symptomatologie
Coping in childhood cancer survivors and its relationship to depressive symptomatology
Tereza Blažková, Marek Blatný, Martin Jelínek, Veronika Koutná, Tomáš Kepák
Subjektívne príčiny a psychologické dôsledky chudoby: prehľadová štúdia
Subjective causes and psychological consequences of poverty: an overview
Josef Džuka, Peter Babinčák, Monika Kačmárová, Gabriela Mikulášková, Marcel Martončik
IT zamestnanci na Slovensku a nové formy práce: dopad na pracovno-rodinné hranice a pracovno-rodinnú rovnováhu
Slovak it-employees and new ways of working: impact on work-family borders and work-family balance
Denisa Fedáková, Lucia Ištoňová