Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 4/2017Obsah:
Výzkumné studie
Prekurzory agresivního chování adolescentů: test mediačního modelu
Precursors of aggressive behavior of adolescents: test of a mediational model
Jiří Kožený, Lydie Tišanská
Stydlivost a subjektivní pohoda: zprostředkující role osamělosti
Shyness and subjective well-being: The mediating role of loneliness
Emine Gocet Tekin
Metodické studie
Robustná psychometrická analýza a faktorová štruktúra Škály foriem sebakritickosti a sebapotvrdenia
Robust psychometric analysis and factor structure of the Forms of Self–criticizing/attacking and Self–reassuring Scale
Júlia Halamová, Martin Kanovský, Monika Pacúchová
Přehledové studie
Účinnost psychoterapeutických postupů u pacientů s medicínsky nevysvětlenými tělesnými symptomy: shrnutí metaanalýz a přehledových studií
The effectiveness of psychotherapy interventions in patients with medically unexplained physical symptoms: A summary of meta-analyses and literature reviews
Tomáš Řiháček, Peter Pavlenko, Helena Franke
Supervize jako jedna z možností prevence a ovlivnění syndromu vyhoření ve zdravotnictví
Supervision as one of the possibilities of preventing and influencing burnout syndrome in healthcare
Eva Janíková, Radka Bužgová
Z klinické praxe
Pokles čichových a chuťových funkcí a kvalita života u normálně stárnoucích osob
Decrease of olfactory and gustatory functions and quality of life in normally aging persons
Lenka Martinec Nováková, Karolina Horáková, Hana Štěpánková
Úvahy
Pracovní gerontologie: obor s budoucností
Occupation gerontology: a discipline for the future
Iva Šolcová
Diskuse
Etablovanie z nás nesníma zodpovednosť: prísľuby a súčasnosť kvalitatívneho výskumu v Čechách a na Slovensku

Radomír Masaryk, Barbora Lášticová, Viera Bačová, Gabriel Bianchi, Ivo Čermák, Michal Miovský, Jana Plichtová