Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 3/2018Obsah:
Výzkumné studie
Zmeny a stabilita v rodinných procesoch v priebehu skorej adolescencie
Changes and stability in family processes in early adolescence
Mária Bačíková, Lucia Hricová, Oľga Orosová
Metodické studie
Psychometrická analýza českej verzie dotazníka trauma z dětství (CTQ) so sociodemografickými rozdielmi v traumatizácii dospelých obyvateľov Českej republiky
Psychometric analysis of the Czech version of Childhood Trauma Questionnaire (CTQ) with the sociodemografic differences in traumatization of Czech adults
Natália Kaščáková, Jana Fürstová, Iva Poláčková Šolcová, Matúš Bieščad, Jozef Hašto, Peter Tavel
Přehledové studie
Kognitívny deficit u pacientov so schizofréniou
Cognitive deficit in patients with schizophrenia
Michal Hajdúk, Ján Pečeňák
Předběžná sdělení
Development of mindfulness in relational context: construction and validation of relational mindfulness training (RMT)
Rozvoj všímavosti v kontextu mezilidských vztahů: Vytvoření a ověření programu Relational Mindfulness Training ( RMT)
Marek Vich, Martin Lukeš
Long-term monitoring of heart rate variability and state anxiety in allergic patients: comparison of four stress protocols
Dlouhodobé monitorování tepové variability a stavová úzkost u alergických pacientů: srovnání čtyř stresových protokolů
Petra Soláriková, Igor Brezina, Daniela Turoňová, Jakub Rajčáni, Silvia Mlynčeková
Attachment ve vztahu k míře resilience a naděje v dospělosti
Attachment in relation to resilience and hope in adulthood
Renata Herentinová, Roman Procházka
Psychologické ukazatele Rosenzweigova obrázkově frustračního testu v souvislosti se změnami hormonálních hladin testosteronu a kortizolu
Psychological markers of the Rosenzweig Picture Frustration Test in association with the changes in hormone levels of testosterone and cortisol
Radko Obereignerů, Tomáš Krám, David Čáp, Daniel Dostál, Július Hodoši