Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 4/2018Obsah:
Výzkumné studie
Stereotypy, morální normy a zobecněná předsudečnost
Stereotypes, moral norms and generalized prejudice
Karel Hnilica, Veronika Bartušková
Mobbing of nurses: prevalence, forms and psychological consequences in the Moravian-Silesian region
Výskyt, formy a psychické souvislosti mobbingu u všeobecných sester v Moravskoslezském kraji
Radka Kozáková, Radka Bužgová, Renáta Zeleníková
Metodické studie
České normy pro revidovaný Reyův auditorně-verbální test učení (RAVLT) pro populaci starších osob
Czech normative study of the revised Rey Auditory Verbal Learning Test (RAVLT) in older adults
Zuzana Frydrychová, Miloslav Kopeček, Ondřej Bezdíček, Hana Štěpánková Georgi
Přehledové studie
Nuda v edukačním kontextu: teoretické konceptualizace a výzkumné metody
Boredom in educational settings: theoretical conceptualisations and research methods
Isabella Pavelková, Denisa Urbanová
Předběžná sdělení
Morality stereotype content scale (MSCS): Rasch analysis and evidence of validity
Škála obsahu mravních stereotypů (MSCS): Raschova analýza a doklad validity
Pablo Sayans-Jiménez, Isabel Cuadrado Guirado, Andrea Blanc Molina, Jorge Ordóñez-Carrasco, Antonio Rojas Tejada
Attachment styles and emotion regulation in students of pedagogical and non-pedagogical studies
Styly attachmentu a emoční regulace u studentů pedagogických a nepedagogických oborů
Simona Prosen, Helena Smrtnik Vitulić
Z klinické praxe
Kognitivní dysfunkce u deprese
Cognitive dysfunction in depression
Eva Češková, Hana Přikrylová Kučerová