Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 3/2019Obsah:
Výzkumné studie
Vybrané psychologické faktory súvisiace s emigračnými zámermi trvalého odchodu vysokoškolákov do zahraničia
Selected psychological factors in relation to emigration intentions of voluntary permanent migration of university students
Beata Gajdošová, Oľga Orosová
Metodické studie
Dotazník řidičského chování DBQ u českých řidičů
Driver Behaviour Questionnaire (DBQ) in the sample of Czech drivers
Matúš Šucha, Daniel Dostál, Tomáš Dominik
Faktorová štruktúra, reliabilita a validita dotazníka EPOCH na meranie well-beingu adolescentov
Factor structure, reliability and validity of the EPOCH measure of adolescent well-being
Gabriela Šeboková, Jana Uhláriková, Mária Halamová
Přehledové studie
Perinatální deprese: současné poznatky o mechanismech jejího působení na vývoj dítěte
Perinatal depression: current knowledge of its mechanisms of action on child development
Daniela Sobotková
Psychologické súvislosti konšpiračných teórií
Psychological context of conspiracy beliefs
Peter Halama
Vnímané príčiny chudoby a subjektívne ašpirácie chudobných: prehľad literatúry
Perceived causes of poverty and subjective aspirations of the poor: A literature review
Jaroslava Babjáková, Jozef Džuka, Jonathan Gresty
Předběžná sdělení
Tracking artistic transformations: comparing paintings and their source photographs
Hledání umělecké intence: porovnání maleb a jejich zdrojových fotografií
Petr Adámek, Dominika Grygarová, Jiří Lukavský, Ladislav Kesner
Emoční inteligence a její souvislost s machiavelismem: odvrácená strana emočních schopností
Emotional intelligence and its relationship to Machiavellianism: The dark side of emotional skills
Kateřina Rečková, Karel Rečka, František Baumgartner
Úvahy
Unique female response to stress?
Specificky ženská odpověď na stres?
Iva Šolcová