Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 4/2019Obsah:
Teoretické studie
Integrita a zoufalství ega v Eriksonově koncepci stáří
Ego integrity and despair in Erikson’s conception of old age
Iva Poláčková Šolcová, Vladimír Chrz, Eva Dubovská, Iva Šolcová
Výzkumné studie
Syndrom vyhoření a jeho souvislosti u vyučujících na českých základních školách
Burnout syndrome, coping strategies and self-efficacy in Czech elementary school teachers
Irena Smetáčková, Ida Viktorová, Stanislav Štech, Veronika Pavlas-Martanová, Anna Páchová, Veronika Francová, Radek Ptáček
Osoby s nízkym príjmom a ich subjektívna pohoda: viacnásobná mediačná rola dvoch bazálnych psychologických potrieb
Low-income people and their SWB: multiple mediational role of two basic psychological needs
Jozef Džuka
Výskyt a projevy dospělé formy ADHD u pacientek léčených s poruchou příjmu potravy
Comorbid adult ADHD among ED patients
Tereza Štěpánková, Hana Papežová
Metodické studie
Prevalence symptomů vyššího rizika rozvoje psychózy v populaci adolescentů: Česká verze Prodromálního dotazníku
Prevalence of high-risk symptoms for psychosis in population of adolescents: Czech version of The Prodromal Questionnaire Brief
Antonín Šebela, Aneta Dorazilová, Veronika Voráčková, Pavel Knytl, Mabel Rodriguez, Juraj Jonáš, Patrik Švancer, Pavel Mohr
Přehledové studie
Kumulace výhod nebo utváření práce? Organizační a psychologické podmínky rozvoje výzkumné excelence u výzkumníků na začátku kariéry
Cumulative advantage or job crafting? Organizational and psychological conditions of the development of research excellence in early career researchers
Jiří Mudrák, Kateřina Zábrodská, Kateřina Machovcová
Předběžná sdělení
Všeobecný faktor inteligencie: medzipohlavné rozdiely a vzťah k školskému prospechu u žiakov stredných škôl
General factor of intelligence: sex differences and relationship to school achievement in secondary school pupils
Peter Žitný, Marián Špajdel
Vzťah interakčného štýlu učiteľa a seba-vnímanej životnej zmysluplnosti v kontexte prosociálnosti
Relation between teacher interaction style and self-perceived meaning in life in the context of prosociality
Anna Sádovská, Peter Kusý