Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 1/2000Obsah:
Výzkumné studie
Model devíti typů temperamentu a jeho vztah k stylům rodinné výchovy

Čáp, Jan - Boschek, Petr - Balcar, Karel
Kognitivní funkce metafor v politice

Chrz, Vladimír
Rodové presvedčenia a rodové indentifikácie adolescentných chlapcov a dievčat

Bačová, Viera - Mikulášková, Gabriela
Výzkumné sdělení
Posouzení dobrého a zlého člověka adolescenty: Souvislost se sebepojetím, rozdíly mezi děvčaty a chlapci

Macek, Petr - Tyrlík, Mojmír
Předběžná sdělení
Sexuálna výchova a spokojnosť sexuálne aktívnejších mladých ľudí (kvalitatívny prístup)

Supeková, Marianna - Bianchi, Gabriel