Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 6/2002Obsah:
Teoretické studie
Intrapersonální komunikace a vnitřní řeč

Janoušek, Jaromír
Přehledové studie
Od abstraktnej k praktickej inteligencii

Ruisel, Imrich
Předběžná sdělení
Televize a vývoj řeči v útlém dětství

Šporcrová, Ivona - Čoupek, Petr
Diskuse
Kritické přivítání diskurzivní psychologie

Vybíral, Zbyněk
Je třeba (a možno) chránit psychodiagnostické metody? A jak?

Šiška, Emil
Z historie
Abraham H. Maslow - zakladatel humanistické psychologie

Preiss, Marek - Vacíř, Karel