Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 1/2002Obsah:
Výzkumné studie
Mnohorozměrná analýza intelektové výkonnosti nemocných epilepsií

Preiss, Jan - Haas, Tomáš
Kvalita života onkologických pacientů

Hnilica, Karel
Přehledové studie
Psychologické aspekty analýzy značky z marketingového hlediska

Vysekalová, Jitka
Psychologie barev: Prožívání barev a jejich preference

Veverková, Lada
Předběžná sdělení
Psychologické aspekty on-line komunikace prostřednictvím internetu na tzv. chatech

Dušková, Monika - Vaculík, Martin
Z klinické praxe
Depresivní poruchy v primární lékařské péči

Kebza, Vladimír - Paclt, Ivo
Z historie
Arthur Schopenhauer - Filosofie pesimismu jako léčebný prostředek deprese

Hrdlička, Michal