Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 3/2003Obsah:
Teoretické studie
K Fodorově koncepci významu

Filip, Miroslav
Výzkumné studie
Predikce psychosociálních charakteristik dospělých lidí na základě obrazu osobnosti v dětství a dospívání očima matek, učitelů a spolužáků

Kubička, Luděk - Matějček, Zdeněk
Prediktory sociální opory u české populace

Šolcová, Iva - Kebza, Vladimír
Poznatkový přínos 'psychodiagnosticého experimentu'

Brichcín, Milan - Brichcín, Petr
Z klinické praxe
Psychoterapie v léčbě chronické bolesti dospělých

Raudenská, Jaroslava - Javůrková, Alena
Úvaha
Intelektuální radost v kojeneckém věku (Psychologický esej)

Matějček, Zdeněk
Diskuse
Ciele, kritériá a kvalita výskumu v psychológii

Bačová, Viera