Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 1/2008Obsah:
Teoretické studie
Hlavní koncepce psychické odolnosti

V. Kebza, I. Šolcová
Výzkumné studie
Skresľovanie odpovedí vo výkonových testoch

J. Ferjenčík
Přehledové studie
Stabilní a proměnlivé faktory nadání: přehled některých determinant ontogeneze mimořádného výkonu

J. Mudrák, Š. Portešová
Metodické studie
K prezentaci výsledků statistických analýz - 2. část

T. Urbánek
Z klinické praxe
Je integrovaná denní péče alternativou ke klasické psychiatrické hospitalizaci?

A. Howardová, J. Raboch, L. Číhal, L. Stárková
Úvaha
Základ spirituality ve vztazích raného dětství: psychoanalytická perspektiva

P. Říčan, J. Kocourková