Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 3/2009Obsah:
Výzkumné studie
Edukační interakce rodičů a dětí a její proměny v reflexi dospívajících

Ilona Gillernová
Reciproční účinky kvality života

Karel Hnilica
Život se sourozencem s mentálním postižením: kritické momenty, zdroje zvládání a osobní růst

Markéta Štěpánová, Marek Blatný
Osobní příčinná orientace a změna tělesné hmotnosti u účastnic kurzu snižování nadváhy

Lucie Kintrová, Dagmar Schneidrová
Přehledové studie
Posttraumatický rozvoj: výzkum, diagnostika, intervence

Jiří Mareš
Metodické studie
Teória a model dynamického testu latentných učebných schopností pre deti zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia

Jozef Džuka, Iveta Kovalčíková
Předběžná sdělení
Proporcia verbálneho prejavu učiteľa a žiakov so stredne ťažkou mentálnou retardáciou na vyučovaní

Stanislava Mandzáková
Diskuse
Dialog inspirovaný dialogičností - podle Ivany Markové

Zbyněk Vybíral