Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 5/2009Obsah:
Výzkumné studie
Vztah mezi kognitivním stylem studentů 6. ročníku medicíny a jejich výkonem v Americkém testu medicínských znalostí a dovedností (USMLE)

Jiří Kožený, Lýdie Tišanská
Typologie antisociálního chování v rané adolescenci a jeho vztah k dalším formám rizikového chování

Veronika Sobotková, Marek Blatný, Michal Hrdlička, Martin Jelínek, Tomáš Urbánek
Přehledové studie
Syndrom excesivního pláče v kontextu rodinného prostředí

Zuzana Masopustová
Nefarmakologické přístupy k pacientům trpícím demencí

Peter Tavel
Metodické studie
Strach ze zesměšnění: Česká a slovenská verze dotazníku GELOPH 15 pro zjišťování gelotofobie

Martina Hřebíčková, Emília Ficková, Miroslava Klementová, Willibald Ruch, René T. Proyer
Předběžná sdělení
Měření jazykového porozumění u dětí v reálném čase sledováním očních pohybů

Filip Smolík, Jiří Lukavský
Sebepoškozování v adolescenci: blog jako prostředek vytváření komunity

Alena Černá, David Šmahel
Z klinické praxe
Psychologické a sociální souvislosti kouření zdravotních sester

Radomila Drozdová, Vladimír Kebza