Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 2/2012Obsah:
Výzkumné studie
Výsledky Bortnerova a Eysenckova dotazníku u studentů 5. ročníků 1. lékařské fakulty UK
Results of Bortner´s and Eysenck´s questionnaires in students of the fifth year of the First Medical Faculty of Charles University
Eva Králíková, Ludmila Kožená, Jiří Rameš
Kľúčové kompetencie vysokoškolských študentov: učebná kompetencia a jej vzťah k verbálnej a matematickej kompetencii
Key competencies of university students: Learning competence and its relationship to verbal and mathematical competence
Margita Mesárošová, František Mesároš, Peter Mesároš
Přehledové studie
Psychologické souvislosti fyzikálních a fyziologických determinant výkonnosti člověka v kosmu
Psychological context of physical and physiological determinants of human performance in space
Iva Poláčková Šolcová
Posttraumatický stres a posttraumatický rozvoj v dětské onkologii
Posttraumatic stress and posttraumatic growth in pediatric oncology
Alena Slezáčková, Martin Loučka, Kateřina Bartošová
Metodické studie
Subjektívne hodnotenie kvality života: definícia, meranie a východiská ďalšieho výskumu
Subjective evaluation of quality of life: definition, measurement, and starting points for further research
Jozef Džuka
Vývoj a psychometrická analýza dotazníku empatie – DE14
Development and psychometric analysis of Empathy questionnaire - DE14
Lýdie Tišanská, Jiří Kožený
Z klinické praxe
Časná diagnostika a screening dětského autismu
Early diagnosis and screening of autism spectrum disorders
Štěpánka Beranová, Michal Hrdlička
Úvahy
Psychologie založená na důkazech
Evidence-based psychology
Jiří Mareš, Vladimír Kebza
Diskuse
K pojmu psychospirituální krize

Pavel Říčan