Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 4/1997Obsah:
Teoretické studie
Múdrosť v premenách času I. časť

Ruisel, Imrich
Primordiálny versus inštrumentálny základ etnickej a národnej identity

Bačová, Viera
Výzkumné studie
Vztah sebehodnocení a struktury významu já

Blatný, Marek - Osecká, Lída
Tvorivosť v podnikaní - postoje zakladateľov malých firiem a študentov

Jurčová, Marta
Metodické studie
Některé psychometrické charakteristiky české verze Washingtonského psychosociálního dotazníku pro záchvatová onemocnění (WPSI)

Preiss, Jan - Haas, Tomáš
Česká verze německého inventáře zkouškové úzkosti (TAI-G): Faktorová struktura a základní psychometrické údaje

Man, František - Stuchlíková, Iva
Přehledové studie
Umělé neuronové sítě: Teorie adaptivní rezonance S. Grossberga

Tureček, Igor