Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 6/2012Obsah:
Výzkumné studie
Dospívající uživatelé heroinu a pervitinu po 14 letech: analýza psychosociálních charakteristik
Adolescent heroin and methamphetamine users reassessed after 14 years: analysis of psychosocial characteristics
Ladislav Csémy, Tomáš Zábranský, Kateřina Grohmannová, Zuzana Dvořáková, Jiří Brenza, Barbora Janíková
Měření empatické citlivosti českých lékařů
Measuring of empathetic sensitivity of Czech physicians
Lydie Tišanská, Jiří Kožený
K morální (in)toleranci autoritářské osobnosti
To moral (in)tolerance of authoritarian personality
Karel Hnilica
Přehledové studie
Co vyplývá z výzkumů účinnosti online psychoterapie?
What follows from the studies of effectiveness of on-line psychotherapy?
Zbyněk Vybíral, Petra Vondráčková
Metodické studie
Dotazník zjišťující pacientovo pojetí nemoci: IPQ-R-CZ
The Czech version of the Revised Illness Perception Questionnaire (IPQ-R-CZ)
Jiří Mareš, Stanislav Ježek
Předběžná sdělení
Inteligence a agresivita pachatelů majetkové trestné činnosti
Intelligence and aggressiveness of property criminal activity offenders
Veronika Polišenská, Sylva Koubalíková, Michaela Borovanská
Vývin porozumenia viet u intaktných slovensky hovoriacich detí v mladšom školskom veku
The development of sentence comprehension in typically developing Slovak-speaking children at the younger school age
Jana Marková, Marína Mikulajová
Z klinické praxe
Prehľad nástrojov merania kvality života pacientov so schizofréniou – porovnanie nástrojov vo vybraných psychometrických parametroch
Overview of instruments for measuring the quality of life in schizophrenic patients
Gabriela Mikulášková